עקרונות השימור

מאז אמצע המאה ה-20 הלכו והתגבשו עקרונות השימור האמנותי ונקבעה תפיסת השימור לפיה אנו פועלים.

 • יש להעדיף שימור מינימליסטי במידת האפשר
 • יש להמנע מפעולות בלתי הפיכות במידת האפשר
 • יש להשתמש בחומרים הפיכים, שניתן להסירם במידת הצורך
 • יש למנוע התדרדרות עתידית ע"י תכנון אכסון ותליה מתאימים
 • יש לתכנן ולהמליץ על שימור מונע

עם קבלת יצירה תערך בדיקה וזיהוי כל מרכיבי היצירה, מצב פיזי של הצבע, המצע, מסגרת המתיחה (אם יש). תתבצע הערכת הנזקים והבעיות הקיימות ויערך דו"ח מצב. בדו"ח ירשמו הבעיות ביצירה, בכלל זה מזיקים, נוכחות עובש או פטריות, לכלוך, התחמצנות, עיוותים ופגיעות פיזיות בשכבת הצבע ובמצע וכן הלאה. בדיקה זו תתועד על ידי צילום.

לאחר הבדיקה תשקלנה אפשרויות הטיפול השונות לפי הפרמטרים שהוזכרו. בדרך כלל תטופל היצירה לפי השלבים הבאים:

 • קיבוע והגנה על שכבת הצבע והמצע.
 • ניקוי היצירה, הסרת אבק, שאריות חרקים, לכלוך שהצטבר במהלך השנים
 • הסרת וארניש מחומצן (אם קיים)
 • הסרת תוספות מפריעות כגון דבק, סלוטייפ, מסמרים וכן הלאה (אם יש)
 • טיפול במצע, קיבוע, ישור, חיזוק השוליים, תיקון קרעים והשלמת חוסרים ועוד
 • טיפול בשכבת הצבע, חיזוק והגנה.
 • השלמת חוסרים (אם יש) ותיקוני צבע
 • הגנה על ידי מריחת וארניש (אם צריך)

רשימה זו הינה חלקית וכללית. כל יצירה מטופלת בהתאם לצרכים הספציפיים.

בסטודיו אנו משתמשים בחומרים איכותיים ומקצועיים. לעתים משתמשים בחומרים יעודיים סינטטיים, אך לעתים אנו משתמשים בחומרים מסורתיים- בהתאם לצורך ולאופי היצירה.

העקרון המנחה הינו: מן הקל אל הכבד.

חשוב לנו להתייחס ל"קורות החיים" של היצירה, ולכבד את הסגנון והתקופה בה נוצרה, ולכן בסופו של תהליך השימור, היצירה לא נראית "כמו חדשה" אלא "כפי גילה, שמורה היטב".